Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 110/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Strzelinie z 2016-03-10

Sygn. akt III RC 110/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 marca 2016r.

Sąd Rejonowy w Strzelinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Placety

Protokolant: Karolina Pilch- Babczyszyn

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2016 r. w Strzelinie

sprawy z powództwa M. W. (1) działającej w imieniu własnym i małoletniego (...)

przeciwko B. R.

o alimenty i o zwrot wydatków zw. z ciążą i porodem

I.  zasądza od pozwanego B. R. alimenty na rzecz małoletniej (...) ur. (...) w kwocie po 600,- (sześćset) zł miesięcznie, poczynając od dnia 23 października 2015r. płatnych do 10–go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek raty do rąk M. W. (1), jako ustawowej przedstawicielki małoletniego powoda;

II.  zasądza od pozwanego B. R. na rzecz powódki M. W. (1) kwotę w wysokości 780 złotych tytułem zwrotu części wydatków związanych z ciążą i porodem, płatnej w trzech ratach po 250 złotych i trzecia rata w kwocie 280 złotych, płatnej do 15–go dnia miesiąca, poczynając od dnia prawomocności wyroku;

III.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

IV.  zasądza od pozwanego B. R. na rzecz Skarbu Państwa (kasa tut. sądu) kwotę 366 złotych tytułem opłat sądowych w tym za klauzulę wykonalności, od których małoletni powód był zwolniony z mocy ustawy;

V.  zasądza od pozwanego B. R. na rzecz powódki kwotę 600 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

VI.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;

UZASADNIENIE

Pełnomocnik przedstawicielki ustawowej mał. powoda (...) oraz powódki M. W. (1) wniósł pozew przeciwko B. R. o zasądzenie na rzecz mał. dziecka alimentów w kwocie po 700 złotych miesięcznie od dnia wniesienia pozwu tj. od 23 października 2015 roku płatnych do rąk matki M. W. (1) do 10 każdego kolejnego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 780 zł tytułem zwrotu części wydatków związanych z ciążą i porodem płatnych do rąk powódki M. W. (1) w terminie 7 dni od uprawomocnienia się powództwa, a także zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm prawem przepisanych.

W uzasadnieniu pełnomocnik wskazał, że strony od lutego 2015 roku pozostawały w nieformalnym związku. Z tego związku pochodzi małoletni O. R. urodzony (...). Pozwany uznał ojcostwo przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w S.. Pełnomocnik wskazuje, że pozwany w okresie ciąży, jak również do chwili obecnej nie interesuje się dzieckiem i nie łoży na jego utrzymanie żadnych kwot. Od urodzenia małoletnim zajmuje się matka. Pozwany nie łoży na utrzymanie syna, nie kupuje mu prezentów i niezbędnych rzeczy. Cały ciężar utrzymania i wychowania dziecka spoczywa na matce małoletniego. Pełnomocnik poddniósł, iż kwota 700 zł alimentów jest uzasadniona możliwościami zarobkowymi i majątkowymi pozwanego oraz uzasadnionymi potrzebami małoletniego dziecka, które wylicza na kwotę 1021 zł miesięcznie (mleko 50 zł, pieluchy 150 zł, maść B. 70 zł, zasypka A. 10 zł, O. 92 zł, oliwka, krem do twarzy 30 zł, proszek dla niemowląt 30 zł, płyn do płukania 20 zł, patyczki higieniczne, waciki 10 zł, 3 opakowania wkładek laktacyjnych 78 zł, witamina K i D 30 zł, D. na kolkę niemowlęcą 38 zł, odzież 160 zł, 1/7 rachunku za mieszkanie 135 zł, smoczki 20 zł, zabawki 20 zł, pościel, prześcieradła, pieluchy tetrowe, ślinianki 20 zł). Ponadto do kosztów utrzymania małoletniego, których matka jeszcze nie poniosła należy zaliczyć jeszcze koszt szczepionek, których aplikowania powódka jeszcze nie rozpoczęła. Koszt jednej szczepionki wynosi ok. 100 zł. Obecnie matka małoletniego zamieszkuje z synem wraz ze swoimi rodzicami, dwojgiem braci i dziadkiem. Koszt utrzymania mieszkania wynosi ok. 945 zł (wywóz śmieci 90 zł, energia elektryczna 170 zł, telefon internet 200 zł, zakup węgla 400 zł, woda 85 zł.

Matka małoletniego powoda jest zatrudniona w firmie (...) sp. z o. o. na stanowisku asystenta administracji, obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim i otrzymuje około 1300 zł wynagrodzenia. M. W. (1) kontynuuje naukę na Uniwersytecie (...) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek administracja. Naukę odbywa w systemie zaocznym toteż uiszcza opłatę miesięczną w wysokości 560 zł. Matka małoletniego musiała zaciągnąć kredyt w wysokości ok. 7000 zł na zakup samochodu, albowiem nie miała możliwości dojechania z synem do lekarza lub na zakupy, miesięczna rata wynosi 280 zł. Łączny koszt utrzymania matki pełnomocnik wylicza na kwotę 1465 zł miesięcznie.

Natomiast pozwany od 4 lat jest żołnierzem zawodowym i z tego tytułu uzyskuje dochód w wysokości ok. 2500 – 3000 zł miesięcznie.

Ponadto, pełnomocnik powódki wniósł na podstawie art. 141 k.r.io. o zasądzenie od pozwanego na rzecz M. W. (1) kwoty 779,37 związanej z wydatkami w okresie ciąży i porodu, które wyniosły łącznie 1558,74 zł (zakup używanego wózka 335 zł, odzież i art. niemowlęce, kosmetyczne i higieniczne 598,73 zł, nawilżacz 133 zł, łóżeczko, materac, moskitiera, stelaż, pościel 472,01 zł).

W odpowiedzi na pozew z dnia 4 grudnia 2015 roku (k. 49 – 78) pełnomocnik pozwanego B. R. wniósł oddalenie powództwa o alimenty ponad kwotę 250 zł oraz oddalenie w całości powództwa dotyczącego zwrotu kwoty 779,37 zł związanej z wydatkami w okresie ciąży.

W uzasadnieniu pełnomocnik podał, iż małoletni O. R. pochodzi z nieformalnego związku powódki z pozwanym. Jednak stwierdzenie, że pozwany w okresie ciąży oraz po porodzie nie interesował się matką oraz sowim dzieckiem uważa za co najmniej nadużycie. Pozwany wielokrotnie zabiegał o to, aby ułatwić okres ciąży powódce. Chciał aby zamieszkali razem, co zaproponowała także powódce matka pozwanego Z. L.. Strony miały zapewnione mieszkanie w N. oraz wszelkie udogodnienia w postaci pełnego wyposażenia oraz dostępu do samochodu. Jednak z niewyjaśnionych dotąd przyczyn powódka wolała wyjechać do sowich rodziców określając, że niczego nie potrzebuje od rodziny pozwanego. Gdy pozwany zaproponował wypłatę dobrowolnych alimentów do czasu urodzenia syna oraz na późniejszy okres, odpowiedź powódki była taka sama. Pozwany zabiegał również o skompletowanie wyprawki dla dziecka. Postarał się o prawie nieużywane łóżeczko oraz meble od sąsiadów. W rodzinie pozwanego jest obecnie czwórka małych dzieci, co również warunkuje, że pozwany miał dostęp do dużej ilości bardzo dobrej jakości ubranek i zabawek. Jednak powódka, po przekazaniu jej tej propozycji stwierdziła, że nie chce używanych rzeczy. Co jest o tyle dziwne, że w dowodach zawnioskowanych przez pełnomocnika powódki widnieje chociażby używany wózek dziecięcy.

Możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego nie stoją na takim poziomie jak wskazuje powódka. Obecnie pozwany zarabia ok 2300 zł netto, z czego musi opłacić wynajęte mieszkanie w O. w kwocie 500 zł, zapłacić za abonament telewizyjny 130 zł, a także telefoniczny 70 zł. Dodatkowo pozwany ponosi miesięczne koszty wydatków na media 191,60 zł, fundusz remontowy 54,08 zł, wyżywienie 400 zł, dojazd do rodziny do N. 200 zł, ubezpieczenie samochodu 700 zł (rocznie), oraz spłata kredytu konsolidacyjnego 818 zł (kwota kredytu (...)). Pełnomocnik podniósł, iż podane przez powódkę wydatki są stanowczo wygórowane. Łączne dochody powódki i jej rodziców wynoszą 3500 zł, a już same wydatki powódki i małoletniego dziecka wykazane w pozwie wynoszą 2500 zł. Dlatego trudno uznać, że koszty te zostały wyliczone prawidłowo.

Na rozprawie w dniu 27 stycznia 2016 roku pozwany uznał żądanie pozwu w zakresie zwrotu wydatków za ciążę i poród powódki w kwocie 780 zł (k. 119v), płatną w 3 ratach po 250 zł i ostatnia rata w kwocie po 280 zł do 15-go każdego miesiąca.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny w niniejszej sprawie

Małoletni O. R. urodził się dnia (...) w S.. Małoletni jest synem M. W. (1) i pozwanego B. R..

dowód:

- odpis skrócony aktu rodzenia mał. (...) k. 7;

Małoletni O. R. ma 6 miesięcy, pozostaje w domu, nie uczęszcza do żłobka. Małoletnim opiekuje się matka przebywająca na urlopie macierzyńskim. Małoletni powód ma skazę białkową wymaga specjalnych środków – emolientów oraz zażywania specjalnego mleka dla alergików. Matka na zakup emoliety wydatkuje kwotę 100 – 150 zł, zakup wyżywienia -150 zł, 30 zł na zakup zabawek, zakup pieluch kosztuje 150 zł oraz 100-150 zł środków czystości i zakup odzieży i obuwia około 200-250 zł kwartalnie. Dodatkowo matka zakupuje leki i witaminy, których koszt wynosi 70 zł miesięcznie.

Przedstawicielka małoletniego powoda jest zatrudniona w firmie (...) sp. z o.o. na stanowisku asystenta ds. administracji za średnim miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 1555,62 zł, a obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Do dnia 16.03.2016r. matka będzie otrzymywać kwotę około 1500 zł tytułem zasiłku macierzyńskiego a później 60 %tej kwoty. Przedstawicielka ustawowa kontynuuje naukę w trybie zaocznym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii (...), na kierunku administracja. Studia odbywają się w systemie zaocznym i ich koszt wynosi 560 zł miesięcznie oraz dojazdy do W.. Matka wraz z dzieckiem zamieszkuje u swoich rodziców gdzie dokłada się do kosztów utrzymania w wysokości około 130 zł. Na koszt utrzymania mieszkania składa się opłata za wodę 80 zł, prąd 170 zł, telefon i Internet ok.100-150 zł oraz zakup węgla około 4000 zł miesięcznie. Matka małoletniego nie korzysta z pomocy opieki społecznej.

Pozwany nie przyczynia się do kosztów utrzymania dziecka poza alimentami oraz nie kontaktuje się z synem systematycznie.

dowód:

- przesłuchanie przedstawicielki ustawowej mał. powoda – M. W. (1) – k. 119, 131 – 132;

- faktury i rachunki –k. 8- 17; 28 – 36; 104 – 118;

- zaświadczenie o zarobkach M. W.- k. 18, 102;

- zaświadczenie UW- k. 19 ;

- umowa o kredyt gotówkowy – k. 21-27;

- pit 11 za rok 2014 – 100;

- zaświadczenie z (...) z dn.11.01.2016r. –k. 101;

- zaświadczenie lekarskie -k. 129;

Pozwany B. R. zatrudniony jest w Jednostce Wojskowej 1907 O. od 20 lutego 2012 roku jako żołnierz zawodowy. Pobiera średnie miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2843,05 zł brutto (2362,18 zł netto). Ponadto, otrzymuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 900 zł miesięcznie. W 2015 roku pozwany otrzymał gratyfikację urlopową w kwocie 875 zł brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 2875 zł brutto, dodatkowe wynagrodzenie za służby dyżurne 600 zł brutto, nagrodę uznaniową 1413,24 zł brutto.

Pozwany od miesiąca października 2015 r. wynajmuje wraz z drugim lokatorem mieszkanie w O., za wynajem płacą 1000 zł, rachunki 290 zł, fundusz remontowy 50 zł, prąd 80 zł. Pozwany płaci połowę tych kosztów. Dodatkowo pozwany opłaca sobie internet 60 zł i telefon 70 zł. Wcześniej pozwany zamieszkiwał wraz z rodzicami, gdzie dokładał się do kosztów utrzymania mieszkania w wysokości 300 zł. Pozwany spłaca kredyt konsolidacyjny w kwocie 68.000 zł z ratą około 818 zł miesięcznie. Pozwany na swoje utrzymanie wydatkuje kwotę 100 zł na zakup odzieży i na zakup żywność około 350 zł.

dowód:

- przesłuchanie pozwanego B. R. – k. 119v, 132 – 133 ;

- umowa pożyczki -k. 56 – 59;

- rachunki i faktury VAT -k. 60 – 63, 65, 69 – 78,

- zaświadczenie o dochodach -k. 64, 124 – 125;

- umowa najmu lokalu- k. 66 – 68;

- pit -11 za rok 2014 – k.99;

- zeznania świadka Z. L.- 130 odwrót,

- zeznania świadka W. F. – k 131;

Sąd zważył, co następuje :

Podstawą żądania roszczenia zasądzenia alimentów od pozwanego B. R. na rzecz małoletniego syna (...), reprezentowanego przez matkę M. W. (1) jest przepis art. 133 § 1 k.r.o. w związku z art. 135 k.r.o..

W myśl art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka jest niezależny od pochodzenia dziecka i ma taką sama treść, zakres oraz przesłanki wobec dziecka zrodzonego w małżeństwie jak i dziecka poza małżeńskiego.

Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają dwie przesłanki, mianowicie: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (art. 135 kro). Między wymienionymi przesłankami zachodzi współzależność, wyrażająca się tym, iż usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 1974 r. (III CZP 41/47, OSN 1975, poz. 76 ) określenie wysokości alimentów od każdego z rodziców na rzecz dziecka stanowi wypadkową usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego oraz wkładu osobistych starań rodzica w utrzymanie i wychowanie dziecka. Spoczywający na rodzicach obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania trwa dopóty, dopóki nie zdobędzie możliwości samodzielnego utrzymania się stosownie do swoich uzdolnień, predyspozycji, kwalifikacji zawodowych, czyli do chwili usamodzielnienia się i to niezależnie od osiągniętego wieku. Uzyskanie pełnoletniości nie zmienia bowiem sytuacji prawnej dziecka w zakresie alimentów, jeżeli dziecko pobiera naukę w szkole lub na uczelni i na czas nią przeznaczony wykorzystuje rzeczywiście na zdobycie kwalifikacji zawodowych ( orz. SN z dn. 16.12.1987 r. ).

Zgodnie z utrwalonymi w doktrynie poglądami przez usprawiedliwione potrzeby rozumieć należy te potrzeby, które zapewniają uprawnionemu prawidłowy rozwój fizyczny, duchowy, możliwości zdobywania wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Potrzeby te dotyczą zarówno środków utrzymania, jak również środków wychowania. Dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania to przede wszystkim zapewnienie mu mieszkania, wyżywienia, ubrania czy opieki w leczeniu. Zaspokojenie potrzeb w zakresie wychowania obejmuje oprócz środków finansowych, także osobistą troskę o rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie do samodzielnego utrzymania się uprawnionego.

Natomiast przez pojęcie „ możliwości zarobkowe i majątkowe” należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane z majątku zobowiązanego, ale te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

W niniejszej sprawie bezspornym jest, że małoletni powód O. R. z uwagi na swój wiek nie jest w stanie jeszcze utrzymać się samodzielnie oraz nie posiada majątku, z którego dochody pozwalałby na pokrycie jego kosztów utrzymania i wychowania. Pozwany nie kwestionował swojego obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka co do zasady, nie zgadzał się natomiast jedynie z wysokością świadczenia dochodzonego przez matkę małoletniego, uznając je za wygórowane. Ostatecznie na posiedzeniu rozprawy w dniu 10 marca 2016 roku (k. 132 v.) pozwany uznał żądnie pozwu do kwoty po 350 zł miesięcznie tytułem alimentów na rzecz mał. dziecka.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż małoletni O. R. ma 6 miesięcy i pozostaje pod opieka matki. Małoletni powód ma stwierdzoną skazę białkową, dlatego też wymaga stosowania mleka dla alergików i odpowiednich środków kosmetycznych tj. emolientów.

Uwzględniając zasady doświadczenia życiowego oraz mając na uwadze poziom życia rodziców dziecka i potrzeby w zakresie zakupu obuwia i odzieży, środków czystości i pielęgnacji, wyżywienia, leków, potrzeby edukacyjne oraz opierając się na wskazaniu rodzajowym potrzeb małoletniego powoda przez matkę , Sąd uznał, że całkowity koszt utrzymania małoletniego (...) kształtuje się na poziomie około 1100- 1200 złotych miesięcznie.

Na powyższe wydatki związane z utrzymaniem małoletniego dziecka, w ocenie Sądu składają się : emoliety i maści 100 – 150 zł, wyżywienie -150 zł, mleko- 200 zł, zabawki- 50 zł, pieluchy i środki czystości- 200 zł, smoczki i butelki -50 zł, odzież i obuwie -80 zł, koszt wizyt u lekarzy z dojazdem -100 zł, leki- 70 zł, koszt utrzymania domu przypadający na małoletniego 65 zł. Powyższe wydatki zdaniem Sądu wyczerpują wszelkie usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda i zaspokoją odpowiedni do jego wieku prawidłowy rozwój psycho- fizyczny.

Ustalając wysokość kosztów utrzymania małoletniego Sąd oparł się przede wszystkim na częściowym przesłuchaniu przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda oraz na podstawie dołączonych przez matkę dokumentów w postaci faktur VAT, rachunków oraz zaświadczeń lekarskich dotyczących stanu zdrowia dziecka. Przy ustalaniu wysokości usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda Sąd wziął pod uwagę również standard życia rodziców małoletniego dziecka. Dokonując powyższych wyliczeń, Sąd nie zaliczył do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego kosztów utrzymania domu przypadających na małoletniego: kwoty 200 zł za telefon i internet.

Przy tak określonych per saldo potrzebach miesięcznych małoletniego powoda zasadnym jest w ocenie Sądu obciążenie pozwanego B. R. obowiązkiem łożenia na rzecz małoletniego syna tytułem alimentów kwoty po 600 złotych miesięcznie.

Obecnie pozwany pracuje na podstawie kontraktu w Jednostce Wojskowej 1907 O. jako żołnierz zawodowy i z tego tytułu osiąga średnie miesięczne wynagrodzenie wysokości około 2388 zł. Ponadto, pozwany otrzymuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 900 zł miesięcznie. W roku 2015 pozwany otrzymał również gratyfikację urlopową w wysokości 875 zł brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. -2875 zł brutto, dodatkowe wynagrodzenie za służby dyżurne w kwocie 600 zł brutto i nagrodę uznaniową w wysokości 1413, 24 zł brutto. Łącznie kwota dodatkowych środków pieniężnych w 2015 roku wynosiła 5763 zł brutto czyli ok. 4668 zł netto a ok. 389 zł miesięcznie. Zatem, łączne miesięczne wynagrodzenie pozwanego wraz z dodatkiem mieszkaniowym i dodatkami kształtuje się na poziomie ok. 3677 zł netto miesięcznie.

Na miesięczny koszt utrzymania pozwanego składają się opłaty za wynajęcie mieszkania i rachunki (w tym opłata za telefon i Internet) ok. 852 zł oraz zakup wyżywienia- 350 zł , zakup odzieży i obuwia-100 zł, środków czystości- 50 zł. Miesięczne wydatki pozwanego kształtują się na poziomie około 1400 zł miesięcznie i po ich opłaceniu pozwanemu posotaje do dyspozycji kwota 2277 zł miesięcznie.

Mając na uwadze powyższe i zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy oraz całokształt okoliczności, Sąd uznał, aby udział pozwanego w kosztach utrzymania małoletniego powoda kształtował się w kwocie po 600 zł miesięcznie ( co stanowi ok. 50% usprawiedliwionych potrzeb małoletniego), począwszy od dnia 23 października 2015 roku tj. od dnia wniesienia pozwu. Powyższa kwota alimentów, zdaniem Sądu pozwoli na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka a z drugiej strony nie doprowadzi pozwanego do niedostatku. Ustalając wysokość alimentów Sąd, wziął również pod uwagę okoliczność, iż pozwany ostatni raz kontaktował się z dzieckiem w grudniu 2015 roku i nie czyni tego systematycznie oraz oprócz alimentów nie przyczynia się w inny sposób do kosztów utrzymania dziecka. Natomiast, wysokość zobowiązań finansowych pozwanego wobec instytucji bankowych nie może mieć wpływu na zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb mał. dziecka. Zgodnie z treścią orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 1976r., ( (...) 236/76) osoba bowiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny musi się z tym liczyć przy podejmowaniu kolejnych pożyczek i kredytów i ich wysokość planować stosownie do posiadanych możliwości z uwzględnieniem obowiązku alimentacyjnego.

W ocenie Sądu matka małoletniego powoda w sposób należyty wywiązuje się ze swojego obowiązku alimentacyjnego względem dziecka nie tylko poprzez osobiste starania o jego wychowanie i świadczenie czynności opiekuńczo- pielęgnacyjnych ale również poprzez ponoszenie kosztów utrzymania w pieniądzu. Obecnie matka jest zatrudniona w firmie (...) sp. z o.o. na stanowisku asystenta ds. administracji za średnim miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 1555,62 zł, a obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda wraz z dzieckiem zamieszkuje w domu rodzinnym. Koszt utrzymania domu przypadającą na małoletniego powoda wynosi 65 zł miesięcznie. Matka mał. powoda spłaca kredyt zaciągnięty na zakup samochodu, którego miesięczna rata wynosi 228 zł.

Odnośne zaś możliwości uzyskania przez matkę dziecka wsparcia na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195) popularnie zwanej „Rodzina 500+”, Sąd – niezależenie czy matka kwalifikuje się do otrzymania powyższego świadczenia – nie mógł wziąć jej pod uwagę, albowiem analogicznie do art. 135 § 3 k.r. io. świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.) podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji oraz świadczenia dla rodziny zastępczej nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego.

Dlatego też, uznając, iż powództwo o zasądzenie alimentów zasługuje na uwzględnienie częściowo, Sąd, na podstawie art. 133 k.r.o. w związku z art. 135 k.r.o., orzekł jak w pkt. I sentencji wyroku. W punkcie III sentencji wyroku oddalono powództwo w pozostałym zakresie jako nadmiernie wygórowane i nie znajdujące odzwierciedlenia w zebranym materialne dowodowym niniejszej sprawy .

Przedstawicielka ustawowa mał. powoda domagała się również zasądzenia kwoty w wysokości 780 zł, tytułem zwrotu kosztów związanych z ciążą i porodem. Podstawą powyższego roszczenia jest treści art. 141 krio.

Pozwany na rozprawie w dniu 27 stycznia 2016 roku uznał żądanie pozwu w tym zakresie i zobowiązał się do spłaty kwoty 780 zł w 3 ratach , płatnych do 15 go każdego miesiąca. Wobec powyższego, orzeczono w punkcie II sentencji wyroku.

Małoletni powód jako uprawniony do alimentacji był zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty od pozwu w zakresie roszczenia alimentacyjnego. Z uwagi na powyższe, Sąd na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 13 i 18 oraz art. 77 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2012 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 90, poz. 594 z późn.zm. ) obciążył pozwanego opłatą sądową i wydatkami w sprawie w łącznej wysokości 366 złotych, w tym opłatą kancelaryjną za stwierdzenie wykonalności w kwocie 6 zł ( 600 zł x 12 msc= 7200 x 5% = 360 zł). O powyższym orzeczono w punkcie IV sentencji wyroku.

Orzeczenie o kosztach zastępstwa procesowego, oparto o treść art. 98 k.p.c. w związku z § 6 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokacie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Przyjmując, że różnica wartości przedmiotu sporu pomiędzy roszczeniem zasądzonym a uznanym przez pozwanego wynosi 3000 zł .

W oparciu o przepis art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. wyrokowi w punkcie I nadano rygor natychmiastowej wykonalności .

Mając na uwadze powyższe , orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Pilch-Babczyszyn
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzelinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Placety
Data wytworzenia informacji: