Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
13

I C 622/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2016-05-23

trafność 100%

Sygnatura akt I C 622/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 18-04-2016 r. Sąd Rejonowy w Strzelinie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Iwona Łabęcka Protokolant:Agata Borczuch po rozpoznaniu w dniu 07.04.2016 r. w Strzelinie sprawy z powództwa A. T. przeciwko R. S. - pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I pozbawia w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci aktu notarialnego z dnia 30.08.2002 r. Rep. A. nr 2635/2002 sporządzonego w Kan
Czytaj więcej»

I C 13/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 2015-11-03

Data publikacji: 2015-11-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 13/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 22 kwietnia 2013 roku powodowie H. K. , W. K. i J. M. wnieśli o zasądzenie od pozwanego M. M. (1) na rzecz każdego z nich kwoty po 6 241 zł. Uzasadniając swoje roszczenia powodowie wskazali, że w dniu 05 sierpnia 1991 roku zmarła matka stron, R. M. . W związku z jej śmiercią przeprowadzony został między stronami dział spadku. Ojciec stron, W. M. , zmarł w dniu 20 kwietnia 2010 roku we W. . Spadek po nim nabyli na podstawie testamentu J. M. , H. K. o
Czytaj więcej»

II K 250/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Sygn. akt II K 250/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w S. (...) II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Krzymińska – Skoczylas Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Cierpucha w obecności Prokuratora Moniki Rakus po rozpoznaniu dnia 15 grudnia 2015 roku sprawy M. Z. syna S. i M. z domu W. urodzonego (...) w B. oskarżonego o to, że: I w nocy 28 sierpnia 2015 r. pomiędzy miejscowością K. – C. uśmiercił trzy szczeniaki podcinając im noże
Czytaj więcej»

II K 44/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 2015-07-21

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Sygn. akt II K 44/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w S. (1) II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Nowak Protokolant Anna Kańczugowska w obecności Prokuratora Lidii Walkiewicz po rozpoznaniu dnia 17 lutego 2015 r., 28 kwietnia 2015 r., 26 maja 2015 r., 2 czerwca 2015 r., 21 lipca 2015 r. sprawy 1 Ł. G. syna W. i S. z domu Sołtys urodzonego (...) we W. oskarżonego o to, że: I w dniu 30 kwietnia 2010r. w Ś. podrobił podpis J. G. na an
Czytaj więcej»

II K 41/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 2015-07-29

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Sygn. akt II K 41/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w S. (...) II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Nowak Protokolant st. sekr. sąd. Sylwia Cierpucha w obecności Prokuratora Lidii Walkiewicz po rozpoznaniu dnia 18 lutego 2015 roku, 25 marca 2015 roku, 27 maja 2015 roku, 22 lipca 2015 r. sprawy J. M. syna F. i E. z domu M. urodzonego (...) w G. oskarżonego o to, że: I w dniu 15 października 2014r. na 191 km autostrady (...) narusz
Czytaj więcej»

I C 46/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-11-04

trafność 100%

Sygnatura akt I C 46/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 30-09-2015 r. Sąd Rejonowy w Strzelinie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Iwona Łabęcka Protokolant:Agata Borczuch po rozpoznaniu w dniu 17-09-2015 r. w Strzelinie sprawy z powództwa J. K. przeciwko Powiatowi (...) - Powiatowy Zarząd Dróg w S. - o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Powiatu (...) - Powiatowego Zarząd Dróg w S. na rzecz powoda J. K. kwotę 2.866,- zł (dwa tysiące osiemset sześć
Czytaj więcej»

I C 221/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Sygnatura akt I C 221/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 26-10-2015 r. Sąd Rejonowy w Strzelinie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Iwona Łabęcka Protokolant:Agata Borczuch po rozpoznaniu w dniu 12.10.2015 r. w Strzelinie sprawy z powództwa T. M. , A. Z. przeciwko Gmina S. - o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powodów T. M. i A. Z. na rzecz strony pozwanej Gminy S. solidarnie kwotę 2.417,- zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sy
Czytaj więcej»

I C 3/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-05-23

trafność 100%

Sygnatura akt I C 3/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 29-04-2016 r. Sąd Rejonowy w Strzelinie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Iwona Łabęcka Protokolant:Agata Borczuch po rozpoznaniu w dniu 21-04-2016 r. w Strzelinie sprawy z powództwa (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko K. K. - o zapłatę I zasądza od pozwanego K. K. na rzecz strony powodowej (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 2.200,- zł (dwa tysiące dwieście złotych)
Czytaj więcej»

I C 257/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2015-10-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 257/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015r. Sąd Rejonowy w Strzelinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamila Sierpowicz - Bigos Protokolant: Karolina Skołucka po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015r. sprawy z powództwa U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedziba w W. przeciwko E. H. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Strona powodowa U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyj
Czytaj więcej»

I C 421/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Sygnatura akt I C 421/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 15-12-2016 r. Sąd Rejonowy w Strzelinie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Łabęcka Protokolant: Agata Borczuch po rozpoznaniu w dniu 08-12-2016 r. w Strzelinie na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. - o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 54.080 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt zł
Czytaj więcej»